قرارداد طراحی وبسایت

متن قرارداد متن قرارداد طراحی وب سایت به شرح زیر است:

این قرارداد بین ……………………….. به نشانی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . و شماره تلفن ……………………. که از این پس در این قرارداد مجری نامیده می شود از یک طرف و ………….. به نشانی ………………………………………….. ……. شماره تلفن ……………………. که از این پس در این قرارداد کارفرما نامیده می شود از طرف دیگر با شرایط ذیل منعقد می گردد :

ماده (۱) : موضوع قرارداد

طراحی و پیاده سازی سایت …………………………………… که جزئیات آن ( بخش های سایت و تعداد صفحات ) در پیوست ….آمده است.

ماده (۲) : مدت قرارداد

مدت این قرارداد از تاریخ ……………………. لغایت …………………… بمدت — روز کاری می باشد.

در متن قرارداد طراحی وب سایت مدت زمان اعلام شده در صورتی تحقق می یابد که در مقاطعی که نیاز به انتخاب ، تصمیم گیری و یا پاسخ به پرسش از طرف کارفرما وجود دارد ، در زمانی معقول از طرف کارفرما رسیدگی و به مجری اعلام گردد.

تبصره های این ماده در متن قرارداد طراحی وب سایت به شرح ذیل است.

1- در صورت تصمیم هر یک از طرفین جهت فسخ قرارداد. می بایستی موضوع فسخ ۱۰روز قبل بصورت کتبی به طرف مقابل اعلام و ضمن تسویه حساب کامل ، نسبت به فسخ قرارداد اقدام گردد.

2- در صورت عدم رعایت مفاد قرارداد و تخطی از ارائه خدمات فنی، کارفرما مجاز است بصورت یکطرفه قرارداد را فسخ نماید.

3- در صورت تاخیر کارفرما در مورد عدم تحویل به موقع اطلاعات به مجری به ازاء هر روز تاخیر یک روز به مدت پایان قرارداد اضافه می گردد و تاریخ پایان قرارداد با در نظر گرفتن تاخیر زمانی تحویل اطلاعات از سوی کارفرما مجددا محاسبه می گردد.

ماده : (۳) مبلغ قرارداد

مبنای تعیین نرخ موضوع در متن قرارداد طراحی وب سایت براساس تعرفه های توافقی که جزئیات آن در پیوست …. آمده است و به تایید و امضاء طرفین قرارداد رسیده است ، خواهد بود.

نحوه پرداخت :

هنگام عقد قرارداد ۵۰ درصد از مبلغ کل قرارداد که در پیوست …. لحاظ گردیده است.

بعد از اتمام کار و هنگام تحویل نهایی پروژه ۵۰ درصد باقی مانده از مبلغ کل قرار داد که با برآورد نهایی هزینه مقدار دقیق آن مشخص می گردد.

ماده (۴) : تعهدات کارفرما

تعهدات کافرما که در متن قرارداد طراحی وب سایت می بایست درج گردد.

کارفرما موظف است از زمان تاریخ شروع قرارداد و در طول زمان انجام پروژه اطلاعات مورد نیاز سایت را در هر زمانی که مجری درخواست می کند در اسرع وقت در اختیار او قرار دهد.

کلیه کسورات قانونی اعم از مالیات ، حق بیمه و گرفتن مفاصالحساب از تامین اجتماعی بعهده واگذارنده ( کارفرما ) است.

هزینه عکاسی صنعتی ، تایپ ، ترجمه ، انیمیشن های خاص ، تهیه و تولید موسیقی ، صدا و فیلم ، دیجیتایز کردن موسیقی و صدا و فیلم ، تغییرات اساسی در ساختار سایت و موارد متفرقه دیگر بعهده کارفرما می باشد.

ماده (۵) : تعهدات مجری

تعهدات مجری در متن قرارداد طراحی وب سایت.

مجری متعهد می گردد بر اساس موضوع قرارداد از لحاظ ارائه خدمات فنی و نحوه انجام کار رضایت کارفرما را بطور کامل جلب نماید و هرگونه اعتراض یا عدم رضایت کارفرما از کار انجام شده که به موضوع قرارداد مربوط می گردد باید هرچه سریعتر از سوی مجری رسیدگی شده و ترتیب اثر داده شود.

هر گونه اشتباه از طرفین در تنظیم ، ارسال و پرداخت صورتحساب هزینه ها قابل برگشت می باشد.

هرگونه تغییر در مفاد قرارداد که به توافق طرفین رسیده باشد بصورت الحاقیه قرارداد تنظیم و پس از امضاء برای طرفین قابل اجرا خواهد بود.

چنانچه مجری نسبت به وجوه دریافتی بابت هر صورتحساب معترض باشد می‌بایست حداکثر ظرف مدت ۱۰ روز پس از دریافت ، مراتب را کتباً و با ذکر دلایل و مستندات لازم به کارفرما اعلام نماید.

مجری پس از تایید کارفرما در مورد اتمام کار پروژه هیچ گونه تعهدی بابت نگهداری ، پشتیبانی ، ارتقاء ، تغییر محتوا و هم چنین هیچ گونه مسئولیتی در مورد مشکلات بانک ، خرابی و توقف سرور ندارد و چنانچه کارفرما مایل ب��شد با انعقاد یک قرارداد پشتیبانی با مجری که بطور جداگانه تنظیم می گردد مسائل مربوط به پشتیبانی و نگهداری سایت را مرتفع می‌نماید.

۵-۶- مجری در رابطه با هزینه راه اندازی سایت ( اجاره فضا و ثبت دامنه ) و همچنین هزینه شارژ سالیانه سایت هیچگونه تعهدی ندارد.

لزوم انعقاد قرارد طراحی وبسایت کلیک کنید!

ماده (۶) : فورس ماژور

به هنگام بروز حوادث غیر مترقبه و سایر عوامل خارج از اختیار مشاور از قبیل (و نه محدود به ) جنگ ، اعتصاب اغتشاش عمومی ، صاعقه ، آتش سوزی ، زلزله ، سیل ، توفان ، بیماری های واگیردار ، اثرات موضوعی خورشید بر روی ماهواره ها ، اشکالات ناشی از ماهواره ، محدودیت صادرات و واردات ، محدودیت تبادل ارزی با خارج ، وضع قوانین و مقررات و دستورالعمل های دولتی و مانند اینها تا زمانی که وضعیت فوق العاده و تبعات آن برطرف نشده باشد ، به گونه ای که انجام تعهدات و خدمات این قرارداد را با اشکال مواجه کند مسئولیتی متوجه مجری نخواهد بود.

در صورت وقوع پیش آمده با تشکیل کمیته های مرکب از مجری و کارفرما اجرای قرارداد تا رفع حوادث به حالت تعلیق در خواهد آمد. در صورتی که حالت تعلیق از سه ماه بیشتر به طول انجامید ، مجری و کارفرما حق خواهند داشت که با قیمت ها و پیشنهاد جدیدی که متناسب با شرایط و عوامل زمان تعیین و از طرف مجری به کارفرما اعلام می‌گردد به کار ادامه دهند.

ماده (۷) : حل اختلاف

طرفین قرارداد سعی خواهند کرد هرگونه اختلاف در تفسیر شرایط و مسائل اجرایی قرارداد را از طریق مذاکره حل و فصل نمایند. در صورتیکه در مورد اختلاف با مذاکره مستقیم به توافق نرسیدند ، مسئله مورد اختلاف به مراجع ذیصلاح قانونی ارجاع و رأی صادره برای طرفین لازم الاجرا خواهد بود.

خدمات ما

در تنظیم و انعقاد یک قرارداد استاندارد، تمام جنبه های فردی و حقوقی رعایت می شود و بنابر خواسته ی طرفین قرارداد، مفاد آن تنظیم می گردد. اگر می خواهید از سوء استفاده های احتمالی جلوگیری کنید.راه نفوذ هر گونه تخلف را به قرارداد خود ببندید. لازم است تا برای تنظیم این چارچوب از مشاوران، وکلا و کارشناسان این حرفه کمک بگیرید.

منبع

https://irancyberlawyer.ir/


 طراحی سایت   وب سرویس   گسترش پذیری   درباره ما   مدیریت محتوا   مدیریت کاربران   طراحی وب سایت   ایجاد صفحه   برنامه نویسان   دانش برتر 

قرارداد

طراحی

وبسایتقراردادطراحی

وبسایت

قرارداد طراحی وبسایت


گفتگو در مورد طراحی سایت