بهبود امنیت سایت در تبریز

بهبود امنیت سایت در تبریز
تاریخ : 1/1/0001 12:00:00 AM
امنیت در یک  حرف اول و آخر رو در این زمان میزنه و نداشتن امنیت کافی درسایت به معنی  عدم حرفه ای بودن وب سایت. و هیچ کاربری دوست ندارد که امنیت اطلاعاتش زیر سوال برود بحث امنیت هیچ گاه بحث مطلقی نیست و سایت های بزرگ دنیا از جمله گوگل و یاهو هم هر از چند گاهی مورد حمله هکرها قرار گرفته و امنیت آن ها هم زیر سوال میرود.
ادامه ...گفتگو در مورد طراحی سایت