توسعه وب سایت به اپلیکیشن

توسعه وب سایت به اپلیکیشن
تاریخ : ١٣٩۶/٣/١٠ ١٣:٠:٢٩
برنامه های نرم افزاری موبایل یا به اصطلاح اپلیکیشن های موبایل موج جدید تکنولوژی هستند که با گسترش چشمگیر تلفن های همراه هوشمند رشد انفجاری داشته اند. به تبع آن نیز استفاده تبلیغاتی از این اپ ها نیز فراگیر شده است.
ادامه ...