توسعه وب

توسعه وب
تاریخ : 1/1/0001 12:00:00 AM

توسعه وب

به هرگونه فعالیتی که به توسعه یک وب‌گاه بر روی وب جهان‌گستر یا یک شبکه اینترانت منجر شود،توسعه وبمی‌گویند.

ادامه ...گفتگو در مورد طراحی اپلیکیشن